Opis techniczny

PRODUKOWANYCH CYLINDRÓW HYDRAULICZNYCH

Cylindry hydrauliczne wszystkich odmian wykonywane są z materiałów atestowanych. Charakteryzują się one sztywną budową i prostą konstrukcją co pozwala na niezawodną i długotrwałą pracę w ciężkich warunkach, zwłaszcza w maszynach budowlanych, drogowych i górniczych.

Ogólne Warunki Sprzedaży
Certyfikaty ISO

TULEJA CYLINDRA wykonana jest ze stali o granicy plastyczności
Re > 320MPa. Technologia diamentowania i wykończenia przez rolowanie pozwala na uzyskanie gładzi o chropowatości powierzchni minimum Ra=0,32. Zakres średnic od Ø25 do Ø350, w zależności od średnicy do długości 8 metrów.

TŁOCZYSKO wykonujemy ze stali o granicy plastyczności Re > 335MPa,
a dla konstrukcji spawanych Re > 440MPa. Powierzchnia tłoczysk pokryta jest chromem o grubości warstwy >20 μm przy średnicach do Ø240. Wykonanie w zależności od średnicy do długości 8 metrów. Tłoczyska wykonujemy również z odkuwek swobodnie kutych przy których powierzchnia tłoczyska pokryta jest chromem o grubości warstwy 20÷30 μm i jest polerowana na Ra=0,32. Na specjalne zamówienia wykonujemy tłoczyska pokryte ochronną powloką niklowo-chromową.

PRZEGUBY KULISTE własnej produkcji wykonane są ze stali o granicy plastyczności Re > 800 MPa oraz poddawane są procesowi azotonasiarczania, zmniejszającego tarcie elementów przegubu.

HAMOWANIE PRĘDKOŚCI RUCHU TŁOKA w skrajnych położeniach w zależności od konstrukcji siłownika i danego typoszeregu występuje od średnicy tłoka Ø63mm lub Ø80mm.

PRODUKTY USZCZELNIAJĄCE

W zależności od wymagań klienta stosujemy różnorodną gamę produktów uszczelniających firm Hallite, Busak+Shamban, Merkel, Simrit, Beier-Technik, Inko, Guarnitec Tecnolan Italseals Grup. Przy siłownikach o ciśnieniu do 20MPa standardowo stosujemy uszczelki wargowe z poliuretanu na tłoczysku oraz uszczelki kompaktowe na tłoku składające się z gumowego kształtowego pierścienia uszczelniającego, dwóch pierścieni podporowych i dwóch prowadzących z termoplastu.

W cylindrach o ciśnieniu do 40MPa stosujemy na tłoczysku kombinację dwóch różnych uszczelnień lub jedną uszczelkę pakietową. Na tłoku występuje uszczelka kompaktowa lub uszczelka dwuelementowa z pierścieniami prowadzącymi.