JAKOŚĆ OD 1969 ROKU

Posiadamy kilkadziesiąt lat doświadczenia ale bazujemy równiez na ciągłym procesie innowacyjności naszych produktów.
version:
version:

Projekt pozyskania zewnętrznego finansowania

Projekt będzie polegał na przygotowaniu dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla wnioskodawcy - spółki Hydraulika Siłowa SKRAW-MET Sp. z o. o. Spółka Komandytowa.

Przygotowana dokumentacja będzie niezbędna do:

- przeprowadzenia emisji akcji wnioskodawcy

- debiutu wyemitowanych akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

    W ramach projektu przygotowane zostaną następujące dokumenty:
  • procedurę obiegu informacji poufnych
  • raport due dilligence
  • wycenę spółki
  • politykę informacyjną spółki
  • prospekt emisyjny
  • teaser inwestycyjny
  • prezentację inwestycyjną
Przedmiot projektu nie dotyczy działalności wykluczonych z uzyskania wsparcia. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel jest uzasadniony i racjonalny. Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy świadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu. Wydatki kwalifikowane są uzasadnione i racjonalne a wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu i są adekwatne do projektu. Kapitał pozyskany na podstawie wykonanej dokumentacji spółka planuje przeznaczyć m.in. na innowacyjne działania.Informacja o wyborze wykonawcy

1     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa 8513160003
     Informacja o wyborze wykonawcy
w związku z zakupem usług doradczych
związanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-11-30     Informacja [pobierz]Zapytanie ofertowe

1     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa 8513160003
     Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017
na zakup usług doradczych
związanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-11-16     Zapytanie ofertowe 1/11/2017 [pobierz]
 
2     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa 8513160003
     Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017
na zakup usług doradczych
związanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-11-16     Zapytanie ofertowe 2/11/2017 [pobierz]www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

5929     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa 8513160003
     Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych
związanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-05-08     załącznik nr 1 [pobierz]
e-zamówienia
prosty sposob na zlożenie zamówienia lub zapytania ofertowego
e-katalog
pobierz najnowszą wersję naszego katalogu w sześciu wersjach językowych
e-galeria
zapraszamy do naszej firmy, zobacz również nasze produkty
e-film
najnowsza wersja prezentacji naszej firmy
e-kontakt
napisz, zadzwon, znajdź nas bez problemu
Naszym mottem jest: świadczenie usług produkcyjnych na najwyższym poziomie technicznym i jakościowym, w jak najkrótszym czasie i po konkurencyjnych cenach z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia, aby spełnić oczekiwania klientów.
Firma SKRAW-MET to czołowy producent siłowników hydraulicznych mających zastosowanie w maszynach budowlanych, drogowych, leśnych, górnictwa , a także w całym asortymencie wszelkiego rodzaju podnośników, dżwigów, wózkach widłowych, maszynach komunalnych i rolniczych