Polityka jakości

firmy HYDRAULIKA SIŁOWA „Skraw-Met”

zakłada ciągłe doskonalenie każdego aspektu swojej działalności aby zapewnić i zagwarantować swoim klientom jakość wyrobów i usług na najwyższym światowym poziomie , tak aby ocena końcowa wyrobu przez klienta była zawsze wyższa od jego oczekiwań.

system zarządzania
certyfikaty

CELEM STRATEGICZNYM – firmy HYDRAULIKA SIŁOWA „Skraw-Met” jest osiągnięcie wiodącej pozycji w branży na rynku krajowym jak i zagranicznym . Politykę Jakości realizujemy poprzez działania w ramach wdrożonego i doskonalonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001-2015 , ISO 3834, ISO 4406,oraz normy środowiskowej ISO14001 , której podstawowe zasady stają się zrozumiałe i obowiązujące dla wszystkich pracowników naszej spółki.

Zarząd firmy  zapewnia , że zobowiązania i cele zawarte w Polityce Jakości będą realizowane i utrzymane we wszystkich obszarach działalności spółki pełniąc rolę nadrzędną nad wszystkimi działaniami .

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest :

- indywidualne podejście do każdego klienta celem spełnienia indywidualnych jego wymagań oraz zdobycia jego zaufania
- ciągły rozwój firmy jako odpowiedź na zamieniające się wymagania rynku
- wspieranie rozwoju i kreatywności pracowników
- okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej Polityki Jakości i założonych celów , jak również całego Systemu Zarządzania Jakością
- wdrażanie najnowocześniejszych technologii obróbczych
- monitorowanie procesów gwarantujących jakość produktów i usług