Polityka jakości

firmy HYDRAULIKA SIŁOWA „Skraw-Met”

Nasza Polityka Jakości zakłada ciągłe doskonalenie każdego aspektu działalności oraz zapewnienie i zagwarantowanie naszym klientom jakości wyrobów i usług na najwyższym światowym poziomie ,tak aby ocena końcowa wyrobu przez klienta była zawsze wyższa od jego oczekiwań.

System zarządzania i Polityka Jakości
Certyfikaty ISO

CELEM STRATEGICZNYM – firmy HYDRAULIKA SIŁOWA „Skraw-Met” jest osiągnięcie wiodącej pozycji w branży na zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Politykę Jakości realizujemy poprzez działania w ramach wdrożonego i doskonalonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001-2015 , ISO 3834, ISO 4406, oraz normy środowiskowej ISO14001, której podstawowe zasady stają się zrozumiałe i obowiązujące dla wszystkich pracowników naszej spółki.

Wprowadzenie przez nas systemu Lean Management oraz uznanych norm i standardów zapewnienia jakości, w tym zarządzania ryzykiem produktowym (FMEA, SPC) umożliwia nam ciągle doskonalenie, wzrost produktywności, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz -finalnie- dostarczanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości.
Doskonale wyposażone laboratorium pomiarowe umożliwia naszym produktom zachowanie rygorystycznych kryteriów jakościowych.

Zarząd firmy zapewnia , że zobowiązania i cele zawarte w Polityce Jakości będą realizowane i utrzymane we wszystkich obszarach działalności spółki pełniąc rolę nadrzędną nad wszystkimi działaniami.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest :

- indywidualne podejście do każdego klienta celem spełnienia indywidualnych jego wymagań oraz zdobycia jego zaufania
- ciągły rozwój firmy jako odpowiedź na zamieniające się wymagania rynku
- wspieranie rozwoju i kreatywności pracowników
- przeprowadzanie okresowych ocen skuteczności i efektywności przyjętej Polityki Jakości i założonych celów, jak również całego Systemu Zarządzania Jakością
- wdrażanie najnowocześniejszych technologii obróbczych
- monitorowanie procesów gwarantujących jakość produktów i usług.