Aktualności

CZERWIEC 2022

Prezentujemy nasz film promocyjny w odświeżonej wersji. Zobacz, w jak wielu branżach mają zastosowanie produkty Skraw-met!

MAJ 2022

Metaltech ma już 30 lat.  W tym czasie wyprodukował 30 tysięcy przyczep i maszyn!
Sukces Metaltechu jest wynikiem wielu lat ciężkiej pracy, odwagi, kreatywności i wytrwałości wszystkich jego pracowników oraz dobrej współpracy z kooperantami. Zarząd firmy (Panowie Ryszard Beer, Jan Borowiec i Ireneusz Ciepielewski) złożył podziękowania swojemu zespołowi i kooperantom podczas jubileuszowej gali z okazji 30-lecia firmy, która odbyła się 23 kwietnia w sali Auditorium Maximum Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

Mieliśmy wielką przyjemność świętować w tym dniu razem z naszym Klientem.

MAJ 2022
Nieustannie dbamy o jakość! Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny odnowiliśmy certyfikat w zakresie Systemu Zarządzania. Norma ISO 9001 wspiera naszą zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klientów.
Celem naszej firmy jest nieustanne podnoszenie jakości produktów i usług.

 

 

GRUDZIEŃ 2021

 

SIERPIEŃ 2021

Firma Skraw-Met realizowała ostatnio zlecenie dla Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Mając na uwadze unieruchomienie maszyny niezbędnej do ważnych do akcji gaśniczych, nasza firma wykazała się krótkim czasem realizacji zlecenia.

Referencje

 

LIPIEC 2021

Hale magazynowo- produkcyjne Skraw-met: postęp na budowie jest ogromny! Budowa trwa intensywnie, hale rosną w oczach! 🙂 Z myślą o jeszcze lepszej jakości i wydajności – Klient jest zawsze w centrum naszej uwagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC 2021

Audyt środowiskowy i norma ISO 14001:2015 są z nami już od kilku lat. Obecnie przyszedł czas na kolejny projekt sprzyjający ekologii, zrealizowany w Skraw-Met: panele fotowoltaiczne. Niebawem będziemy rozszerzać projekt o wszystkie powierzchnie dachowe, aby efektywnie odzyskiwać energię ze Słońca. Stawiamy na oszczędność i ochronę środowiska!

MAJ 2021

Skraw-met rozwija się nieustannie!

W naszej firmie nadal trwa rozbudowa fabryki o kolejne hale produkcyjno-magazynowe oraz inwestycja w rozbudowę suwnicy. Poszerzamy także przestrzeń administracyjno-biurową. Zakończenie powyższych inwestycji planowane jest w 2021 r.
Pełną parą idzie także budowa i centralizacja nowej zrobotyzowanej spawalni-planowane zakończenie tej inwestycji to początek 2022.

 

MAJ 2021

Poszukujemy pracowników! Więcej na skraw-met.pl/praca/

 

WIELKANOC 2021

MARZEC 2021

Budujemy kolejne hale magazynowo- produkcyjne!Nowa powierzchnia pozwoli na zwiększenie wydajności, sprawności działania i konkurencyjności. Stawiamy na nieustanny rozwój, dbając przy tym o stałą jakość naszych produktów.

LUTY 2021

SKRAW-MET: film promocyjny
Działamy w branży hydrauliki siłowej już pół wieku. W naszej pracy łączymy wieloletnią tradycję i doświadczenie z innowacyjnością. Na rynku polskim jesteśmy liderem, a ponad 40% naszej produkcji trafia na eksport. Eksportujemy nasze produkty do 30 różnych krajów na całym świecie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym filmem promocyjnym.

LUTY 2021
Nasze cylindry hydrauliczne wszystkich odmian wykonywane są z materiałów atestowanych. Charakteryzują się one sztywną budową i prostą konstrukcją co pozwala na niezawodną i długotrwałą pracę w ciężkich warunkach, zwłaszcza w maszynach budowlanych, drogowych i górniczych.
GRUDZIEŃ 2020
Niech nadchodzący rok będzie rokiem najlepszym z wszystkich minionych lat!
GRUDZIEŃ 2020
Świąteczne życzenia:
LISTOPAD 2020
Skraw-met to zaufany producent hydrauliki siłowej- kilkadziesiąt lat doświadczenia w zaawansowanej produkcji umiejętnie łączymy z innowacją i nieustannym rozwojem.

 

PAŹDZIERNIK 2020
SYSTEM SUGESTII PRACOWNICZYCH KAIZEN W FIRMIE SKRAW-MET- pierwsze nagrody rozdane!
Wszystkim pracownikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność i propozycje zmian na lepsze. Zachęcamy całą Załogę Skraw-met do zaangażowania – czekamy na Waszą inicjatywę. Skrzynka Kaizena czeka na Wasze pomysły!

 

PAŹDZIERNIK 2020
„Kaizen” czyli po japoń­sku “ zmiana na lep­sze” ozna­cza codzienne popra­wia­nie pro­ce­sów w fir­mie, dzięki zaan­ga­żo­wa­niu wszyst­kich jej pra­cow­ni­ków. Kaizen to każde w uspraw­nie­nie pracy, które pro­wa­dzi do zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa, efek­tyw­no­ści i jako­ści. W fir­mach sto­su­ją­cych Lean Mana­ge­ment słowo kaizen jest czę­sto uży­wane do okre­śle­nia pomysł czy uspraw­nie­nia. System suge­stii pra­cow­ni­czych jest narzę­dziem, które ma słu­żyć umoż­li­wie­niu wpro­wa­dza­niu pomy­słów drze­mią­cych w gło­wach pra­cow­ni­ków firmy w życie. Celem wpro­wa­dze­nia Systemu Suge­stii Pra­cow­ni­czych w fir­mie Skraw-Met jest eli­mi­na­cja mar­no­trawstw w każ­dym pro­ce­sie i oraz poprawa warun­ków pracy.

 

WRZESIEŃ 2020
Posiadamy nowoczesny, stale rozwijany park maszynowy. Zakład pracuje na kilkudziesięciu maszynach CNC, ponadto na wyposażeniu firmy są: tokarki, frezarki, wiertarki, spawarki, roboty spawalnicze, piły automatyczne, prasy hydrauliczne. 15 linii montażowych, własna malarnia oraz własne laboratorium pomiarowe umożliwiają nam produkcję na najwyższym, światowym poziomie.


LIPIEC 2020
Wspominamy naszą wakacyjną akcję #GaszynChallenge: