QUALITY SINCE 1969 YEAR

We have experience and knowledge.
version:
version:

Projekt pozyskania zewntrznego finansowania

Projekt bdzie polegał na przygotowaniu dokumentacji słucej pozyskaniu zewntrznego finansowania dla wnioskodawcy - spłki Hydraulika Siłowa SKRAW-MET Sp. z o. o. Spłka Komandytowa.

Przygotowana dokumentacja bdzie niezbdna do:

- przeprowadzenia emisji akcji wnioskodawcy

- debiutu wyemitowanych akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierw Wartociowych w Warszawie.

    W ramach projektu przygotowane zostan nastpujce dokumenty:
  • procedur obiegu informacji poufnych
  • raport due dilligence
  • wycen spłki
  • polityk informacyjn spłki
  • prospekt emisyjny
  • teaser inwestycyjny
  • prezentacj inwestycyjn
Przedmiot projektu nie dotyczy działalnoci wykluczonych z uzyskania wsparcia. Projekt zostanie rozpoczty po dniu złoenia wniosku. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel jest uzasadniony i racjonalny. Wybrany przez wnioskodawc podmiot doradczy wiadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewntrznego finansowania. Wnioskodawca posiada zdolno do sfinansowania projektu. Wydatki kwalifikowane s uzasadnione i racjonalne a wskaniki projektu s obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlaj załoone cele projektu i s adekwatne do projektu. Kapitał pozyskany na podstawie wykonanej dokumentacji spłka planuje przeznaczy m.in. na innowacyjne działania.Informacja o wyborze wykonawcy

1     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spłka Komandytowa 8513160003
     Informacja o wyborze wykonawcy
w zwizku z zakupem usług doradczych
zwizanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-11-30     Informacja [pobierz]Zapytanie ofertowe

1     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spłka Komandytowa 8513160003
     Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017
na zakup usług doradczych
zwizanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-11-16     Zapytanie ofertowe 1/11/2017 [pobierz]
 
2     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spłka Komandytowa 8513160003
     Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017
na zakup usług doradczych
zwizanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-11-16     Zapytanie ofertowe 2/11/2017 [pobierz]www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

5929     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spłka Komandytowa 8513160003
     Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych
zwizanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-05-08     załcznik nr 1 [pobierz]
э-форме
simply way to send question to us
э-каталог
download newest version our catalogue
э-галерея
see our products, office, factory and more
э-видео
see now new movie
э-контакт
we wait for you mail, phone...
Добро пожаловать на наш веб-сайт
Hi-force hydraulics - cylinders and hydraulic pumps. We produced such items as: pistons, stutterers, nuts, rings, sleeves for telescopic actuators, as well as hydraulic pumps and many others products