QUALITY SINCE 1969 YEAR

We have experience and knowledge.
version:
version:
 e-objednávky
 e-katalogu
 e-galerie
 e-film
 e-kontakt
Firma SKRAW-MET vznikla v roce 1969 a takřka 20 let se vĕnovala kooperačním službám pro Fabriku stavebních strojů BUMAR-HYDROMA S.A. v štĕtíne. Rozsah kooperační spolupráce se zamĕřoval na realizaci komponentů pro hydrauliku do hydraulických válců a čerpadel. Vyrábĕli se výrobky jako: písty, ucpávky, matice, prsteny o průmĕrech 40¸160 mm mezi jinými do servomotorů typové řady CHB1, CHB2, CHB3 a jiných, pouzdra pro teleskopické servomotory jak i komponenty do hydraulických čerpadel. Od roku 1997 se firma SKRAW-MET komplexnĕ zabývá výrobou a regenerací hydraulických servomotorů různého typu, výrobou ložisek nebo čepů. Bohaté zkušenosti získané při výrobĕ a regeneraci komponentů v hydraulice a při poskytování služeb v oblasti mechanického obrábĕní jak i důsledný důraz na kvalitu produktu a dodržování dodacích termínů, jsou pozitivnĕ hodnoceny odbĕrateli z vojvodství západního pomoří, Polska, a také Evropy. V současnosti se firma radí mezi popřední výrobce hydraulických servomotorů používaných v stavebních, cestních a lesních strojích, zařízeních při tĕžbĕ mĕdi, jak i zvedacích montážních plošinách, vidlicových vůzkách, komunálních a zemĕdĕlských strojích. Firma SKRAW-MET má vlastní místní základnu, skládající se z výrobních hal, sociálních a kancelářských prostorů a potřebných strojů a zařízení, nevyhnutných k realizaci výrobních plánů.
Vlastní konstrukční kancelář umožňuje aplikaci prototypů hydraulických servomotorů vedle individuálních potřeb klienta. Díky potenciálu lidských zdrojů, který má firma k dispozici a přiměřenému strojnímu parku pro tento druh výroby jsme v stavu překonat každou výzvu.

Tĕšíme se na spolupráci!


Plik .pdf do pobrania.
V současnosti se firma radí mezi popřední výrobce hydraulických servomotorů používaných v stavebních, cestních a lesních strojích, zařízeních při tĕžbĕ mĕdi, jak i zvedacích montážních plošinách, vidlicových vůzkách, komunálních a zemĕdĕlských strojích.