JESTE¦MY LAUREATEM NAGRODY JAKO¦CI 2009

Cały czas sukcesywnie podnosimy jako¶ć swoich wyrobów co spotyka się z pozytywnymi opiniami naszych kontrahentów.
version:
version:
 e-zamówienia
 e-katalog
 e-galeria
 e-film
 e-kontakt
Oferta - obróbka metali

Sposób obróbki Wielko¶ci charakterystyczne
Cięcie prętów max Ø 300
Cięcie blach g max 13; L max 3000
Toczenie:
- pow. walcowych max nad łożem Ø 1150
- stożków max nad suportem Ø 850
- uzwojeń ¶limaków L max 6000
- gwintów metrycznych, calowych, trapezowych, prawo i lewozwojowych masa przed mocow. w kłach max 9000 kgmocowanego w uchwycie
Frezowanie: L stołu = 2000; szer. stołu = 400;
- płaszczyzn L stołu 3500x1100
- rowków prostych i ¶rubowych
- uzębień na listwach zębatych m(max) 8; Lmax 1500
- wieloklinów na frezarkach uniwersalnych
- wykonywanie otw. o dokładnym ich wzajemnym położeniu Ø max 80; L max 160; rozstaw max 400 x 250dokładno¶ć ustawcza ± 0.002
- płaszczyzn za pomoc± frezarki przeno¶nej FBK 2400 x 5000
Wiercenie, wytaczanie, rozwiercanie na wiertarko-frezarkach Pow. robocza stołu 1500 x 1800 Max ciężar obrabianego przedmiotu 6000 kg
Frezowanie zębów zewnętrznych prostychoraz ¶rubowych m (max 15); Ø max 1000; β <= 45°
Frezowanie zębów ¶limacznic metod±styczn± jednym nożem m (max 10)
Dłutowanie zębów zewnętrznych i wewnętrznychmetod± Fellowsa m (max 5); Ø max 462; L wieńca zęb. max 105
Struganie zębów kół zębatych stożkowych prostych m (max 8); m (min 1,5)
Zaokr±glanie uzębień zewnętrznych m (max 9); Ø koła max 500
Dłutowanie rowków max wys. obrabianego przedmiotu L=325max suw dłutaka 500 ¶rednica Ø 800
Struganie płaszczyzn oraz prowadnic dł. max 8000; szer. max 1800; wys. max 1100
Szlifowanie prowadnic czołem ¶ciernicy dł. max 8000; szer. max 160
Szlifowanie płaszczyzn obwodem ¶ciernicy dł max 2000; szer. max 1000; wys. max 800
Szlifowanie wielowypustówrównoległych zewnętrznych L wałka max 1400; L wielowypustu max 1250 max Ø wielowypustu 125; ciężar przedm. max 80 kg
Szlifowanie zębów kół zębatych walcowycho zębach prostych i ¶rubowych m (min 1,5); m (max 6); β ± 45°
Szlifowanie otw. cylindrycznych oraz stożkowych od Ø 10 do Ø 315; max ciężar przedmiotu 50 kg
Szlif. pow. cylindrycznych i stożk. zewnętrznych max Ø 180; L = 3000
Szlifowanie otw. stożkowych wrzecion L przedm. max 1500 przy stożku 7:24
Szlifowanie walców oraz szlifowanie pow.cylindrycznych wklęsłych i wypukłych Ø max 800; L max 4000; Ciężar przedm. max 8000 kg; max wklęsło¶ć lub wypukło¶ć 1 mm
Regeneracja narzędzi skrawaj±cych
Firma SKRAW-MET to czołowy producent siłowników hydraulicznych maj±cych zastosowanie w maszynach budowlanych, drogowych, le¶nych, górnictwa , a także w całym asortymencie wszelkiego rodzaju podno¶ników, dżwigów, wózkach widłowych, maszynach komunalnych i rolniczych