JESTE¦MY LAUREATEM NAGRODY JAKO¦CI 2009

Cały czas sukcesywnie podnosimy jako¶ć swoich wyrobów co spotyka się z pozytywnymi opiniami naszych kontrahentów.
version:
version:
 e-zamówienia
 e-katalog
 e-galeria
 e-film
 e-kontakt


Oferta - cylindry teleskopowe

Realizuj±c przyjęt± strategię rozwoju firmy na lata 2009/2010, wychodz±c naprzeciw oczekiwaniom rynkowym poprzedzonym dywersyfikacj± rynku i pełn± analiz± marketingow± rynku w ramach poszerzenia asortymentowego - firma SKRAW-MET wprowadza na rynek siłowniki hydrauliczne teleskopowe maj±cych zastosowanie:

- maszyny dla sektora komunalnego
- przyczepy dla rolnictwa
- naczepy i przyczepy samochodowe
- maszyny i urz±dzenia do obsługi lotnisk
Firma SKRAW-MET to czołowy producent siłowników hydraulicznych maj±cych zastosowanie w maszynach budowlanych, drogowych, le¶nych, górnictwa , a także w całym asortymencie wszelkiego rodzaju podno¶ników, dżwigów, wózkach widłowych, maszynach komunalnych i rolniczych