JESTE¦MY LAUREATEM NAGRODY JAKO¦CI 2009

Cały czas sukcesywnie podnosimy jako¶ć swoich wyrobów co spotyka się z pozytywnymi opiniami naszych kontrahentów.
version:
version:
 e-zamówienia
 e-katalog
 e-galeria
 e-film
 e-kontakt
Oferta - cylindry nurnikowe

Cylindry hydrauliczne nurnikowe s± cylindrami jednostronnego działania, w których ¶rednica tłoka i ¶rednica tłoczyska s± jednakowe. Siłownik nurnikowy może rozwijać jedynie siłę pchaj±c± i występuje w odmianach beztłokowych. Nurnik może być wyposażony w pier¶cień zderzakowy, wobec braku wewnętrznego zderzaka niezbędne jest ograniczenie ruchu takiego siłownika w odpowiedniej ramie. Cylindry hydrauliczne jednostronnego działania nurnikowe wykonujemy obecnie o ¶rednicach nurników od 25 do 110mm, ci¶nieniu nominalnym do 18MPa i skoku do 2820mm.

Siłowniki nurnikowe wykorzystywane s± w wielu odmianach maszyn budowlanych, dĽwigach, wózkach montażowych i widłowych, systemach bramowych.
Firma SKRAW-MET to czołowy producent siłowników hydraulicznych maj±cych zastosowanie w maszynach budowlanych, drogowych, le¶nych, górnictwa , a także w całym asortymencie wszelkiego rodzaju podno¶ników, dżwigów, wózkach widłowych, maszynach komunalnych i rolniczych