JESTE¦MY LAUREATEM NAGRODY JAKO¦CI 2009

Cały czas sukcesywnie podnosimy jako¶ć swoich wyrobów co spotyka się z pozytywnymi opiniami naszych kontrahentów.
version:
version:
 e-zamówienia
 e-katalog
 e-galeria
 e-film
 e-kontakt


Oferta - cylindry tłokowe dwustronnego działania

Siłowniki dwustronnego działania wyposażone s± w dwa przył±cza dla cieczy roboczej i pod jej działaniem odbywa się ruch tłoka w obu kierunkach. Siłownik rozwija zarówno siłę pchaj±c±, jak i ci±gn±c± i z tego względu możliwa jest zabudowa siłownika w dowolnym położeniu. Cylindry hydrauliczne tłokowe dwustronnego działania wykonujemy obecnie o ¶rednicach tłoków od 25 do 280mm i tłoczysk od 18 do 200mm, ci¶nieniu nominalnym do 32MPa i skoku do 4150mm.

Warianty

Jednotłoczyskowy siłownik hydrauliczny dwustronnego działania zamienia energię ci¶nienia, skumulowan± w doprowadzanej do silnika cieczy roboczej, na energię mechaniczn±, wprawiaj±c± tłok w ruch posuwisto-zwrotny. Ruch roboczy tłoka wymuszany jest przez oddziaływanie ci¶nienia czynnika roboczego po stronie tłokowej. Ruch powrotny (jałowy) tłoka wymuszany jest oddziaływaniem ci¶nienia czynnika po stronie tłoczyskowej.

Dwutłoczyskowy siłownik hydrauliczny, dwustronnego działania, zamienia energię ci¶nienia, skumulowan± w doprowadzanej do silnika cieczy roboczej, na energię mechaniczn±, wprawiaj±c± tłok w ruch posuwisto-zwrotny. Ruch roboczy tłoka wymuszany jest przez oddziaływanie ci¶nienia czynnika roboczego na jedn± ze stron tłoka. Ruch powrotny tłoka wymuszany jest oddziaływaniem ci¶nienia czynnika po stronie przeciwnej

Produkowane przez nas cylindry maj± zastosowanie między innymi w maszynach rolniczych np. ci±gnikach, kombajnach, przyczepach, w maszynach le¶nych, budowlanych, w transporcie drogowym i kolejowym a nawet morskim, w wózkach widłowych, urz±dzeniach komunalnych, podno¶nikach hydraulicznych, urz±dzeniach technologicznych, ładowarkach kołowych.

Firma SKRAW-MET to czołowy producent siłowników hydraulicznych maj±cych zastosowanie w maszynach budowlanych, drogowych, le¶nych, górnictwa , a także w całym asortymencie wszelkiego rodzaju podno¶ników, dżwigów, wózkach widłowych, maszynach komunalnych i rolniczych